ورود کاربر

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
CAPTCHA ی تصویری
Enter the characters shown in the image.

پیمایش

اطاعیه کسب درامد اینترنتی

http://ppu.ir/f/oz.png

ازمون اطلاعات عمومی

مسابقه اینترنتی اطلاعات عمومی

مسابقات انلاین اطلاعات عمومی  به همراه جایزه کسب درامد از اینترنت به همراه آموزش.

مسابقه اطاعات عمومی به کسانی که بیشترین پاسخ صحیح را بدهند جایزه ای تعلق خواهد گرفت. 

ازمون شامل 10 سوال اطاغات می باشد

وقت ازمون انلاین 5 دقیقه می باشد.

 

 

 

Questions10
Attempts allowedنامحدود
در دسترسهمیشه
Pass rate75 %
Time limit0:05:00
Backwards navigationAllowed
You are not allowed to take this آزمون.

برترین پاسخ ها

امتیاز نام
10 ppu
10 a
0 ppu
0 a
0 a

مسابقه و جایزه

مسابقه انلاین همه پیروز هستند 

بازی کنید و اطاعات خود را بروز کنید و درامد کسب کنید

هنوز ثبت نام نکردید

.