دخول المستخدم

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

الإبحار

اطاعیه کسب درامد اینترنتی

http://ppu.ir/f/oz.png

ازمون اطلاعات عمومی

مسابقه اینترنتی اطلاعات عمومی

مسابقات انلاین اطلاعات عمومی  به همراه جایزه کسب درامد از اینترنت به همراه آموزش.

مسابقه اطاعات عمومی به کسانی که بیشترین پاسخ صحیح را بدهند جایزه ای تعلق خواهد گرفت. 

ازمون شامل 10 سوال اطاغات می باشد

وقت ازمون انلاین 5 دقیقه می باشد.

 

 

 

Questions10
Attempts allowedغير محدود
AvailableAlways
Pass rate75 %
Time limit0:05:00
Backwards navigationAllowed
You are not allowed to take this Quiz.

برترین پاسخ ها

امتیاز الاسم
10 ppu
10 a
0 ppu
0 a
0 a

مسابقه و جایزه

مسابقه انلاین همه پیروز هستند 

بازی کنید و اطاعات خود را بروز کنید و درامد کسب کنید

هنوز ثبت نام نکردید

.